O projekcie

Kuźnia Kompetencji to wspólna nazwa trzech projektów adresowanych do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji, w tym kompetencji miękkich szczególnie cenionych przez pracodawców, a przez to zwiększenie  szans studentów UE we Wrocławiu na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Kuźnia Kompetencji to projekt skierowany do studentów ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Udział w projekcie oraz tym samym we wszystkich formach wsparcia jest całkowicie BEZPŁATNY!

Jak długo jesteś uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu stajesz się po pozytywnym przejściu rekrutacji i podpisaniu umowy regulującej udział w projekcie. Udział w projekcie trwa do momentu zakończenia studiów, który określony jest poprzez dzień obrony pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Udział w projekcie składa się z trzech następujących po sobie etapów.

  1. Sesja Assessment Center
    Obowiązkowe spotkanie prowadzone przez doświadczonych asesorów. Po AC każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport, w którym określone zostaną posiadane kompetencje oraz wskazane te, nad którymi warto jeszcze popracować. Raport ułatwi i ukierunkuje wybór najlepszych form wsparcia. Kładziemy szczególny nacisk na kompetencje miękkie, które są kluczowe dla większości pracodawców.

Assessment Center to narzędzie oceniające kompetencje kandydatów, najchętniej wykorzystywane w dużych firmach. Dzięki udziałowi w Kuźni Kompetencji, już na samym początku każdy uczestnik ma okazję, bez konsekwencji, zapoznać się z tym narzędziem.

  1. Udział w formach wsparcia

Po sesji AC uczestnikom są przedstawiane propozycje form wsparcia. Wśród dostępnych form wsparcia są zarówno ogólne dla wszystkich kierunków: autoprezentacja, komunikacja, negocjacje, jak i dostosowane do wymagań konkretnych kierunków (controlling,  SAP, analityk finansowy itp.).

Studentom są proponowane szkolenia certyfikowane. Udział w nich warunkuje wcześniejsze uczestnictwo w minimum trzech niecertyfikowanych formach wsparcia.

Wszystkie rodzaje form wsparcia zostały szczegółowo opisane tutaj: FORMY WSPARCIA

Dodatkowo każdy z uczestników będzie ma możliwość szkoleń indywidualnych, o których więcej informacji znajduje się tutaj: SZKOLENIA INDYWIDUALNE

  1. Sesja Development Center

Ostatnim etapem projektu jest udział w procesie Development Center, którego głównym celem jest ponowna diagnoza i zebranie informacji na temat aktualnego poziomu kompetencji oraz przygotowanie indywidualnych rekomendacji rozwojowych dla każdego uczestnika projektu.

Regulamin Rekrutacji